EditRegion3
Анкета
Да ли користите онлајн услуге библиотеке?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Српска дечја дигитална библиотека

Збирка садржи 127 дигиталних копија књига из српске књижевности за децу. Национални уређивачки одбор, састављен од професора књижевности за децу и библиотекара, одабрао је књиге за децу узраста од 3 до 13 година које по свом садржају, уметничким, историјским и књижевним вредностима представљају сам врх српске књижевности за децу. Пројекат је реализован у НБС 2004. године. Издавачи из Србије су, као сарадници НБС у овом значајном националном пројекту, уступили Библиотеци ауторска права за постављање целокупних књига у пуном тексту. Пројекат је проистекао из ширег међународног пројекта Међународна дечја дигитална библиотека (ICDL - International Children's Digital Library - www.icdlbooks.org), чији је циљ да у периоду од 2002. до 2007. године изгради дигиталну збирку од 10. 000 књига за децу на 100 језика света.

Уз могућност сталне Интернет презентације и с књигом у руци уз разноврсно едукативно претраживање наслова, библиотекари Сомборске библиотеке кроз редовне радионице показују нове занимљиве форме читања и едукације.