Anketa
Da li koristite onlajn usluge biblioteke?golubList za mlade koji je izlazio u Somboru
od 1879. do 1913.

Foto galerije

Forum teatar

U ponedeljak, 26. 08. 2013. godine na Dečjem odeljenju Gradske biblioteke "Karlo Bijelicki" Sombor realizovana je predstava Forum teatra pod nazivom "Mladi protiv nasilja", koju vodi Suzana Čepo, asistent na inkluzivnim programima za mlade. 

Forum teatar je rezultat volonterskog rada 20 mladih aktivista "Edukativnog centra Roma" iz Subotice, koji su se okupili u želji da ukažu na goruće društvene probleme upotrebom dramskih i akcionih tehnika, kako bi zajedno sa publikom tragali za mogućim rešenjima. Predstavu su posetila deca – članovi dramske sekcije i mladi aktivisti Somborskog edukativnog centra, Udruženja studenata Roma iz Novog Sada i učesnici projekta "Mladi u akciji" iz Nemačke, Turske, Portugalije, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kao i aktivisti ostalih somborskih nevladinih organizacija. Učesnici Forum teatra su vrlo uverljivo predstavili i rekreirali realne situacije iz svakodnevnog života a kroz interakciju sa publikom ukazali na konkretne društvene probleme i tragali za rešenjima istih.

Somborska biblioteka će i ubuduće podržavati ovakve edukativne radionice.